\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error \r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$naam." <".$email.">\r\n"; // Bericht $message = "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "Naam: ".$naam." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Bericht:\n-------------------------------------------------------\n".$bericht_wrap." \n"; $message .= " \n"; $message .= "-------------------------------------------------------\n"; $message .= "IP: ".$ip." \n"; $message .= "Host: ".$host." \n"; // Mail Checker //function checkmail($mail) //{ // $email_host = explode("@", $mail); // $email_host = $email_host['1']; // $email_resolved = gethostbyname($email_host); // if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail)) // $valid = 1; // return $valid; //} // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(!isset($_COOKIE['mailformulier'])) { if(isset($_POST['wis'])) { foreach ($_POST as $key => $value) { unset($value); } header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF'].""); } $root = "../"; $title="Designast"; include ($root . "layout/header.php"); include ($root . "layout/menu.php"); // Alles Controleren Wanneer er op Verzenden wordt gedrukt if(isset($_POST['verzenden'])) { $fout = ""; if((empty($naam)) OR (strlen($naam) < 3) OR (eregi(">", $naam))) { $fout .= "U bent vergeten uw naam in te vullen!
"; unset($naam); $fout_vakje_naam = "input_fout"; $fout_text_naam = "text_fout"; } if((empty($email)) OR (strlen($email) < 7) OR (eregi(">", $email))) { $fout .= "U bent vergeten uw e-mail adres in te vullen!
"; unset($email); $fout_vakje_email = "input_fout"; $fout_text_email = "text_fout"; } // elseif(checkmail($email) == 0) // { // $fout .= "Vul een correct e-mail adres in!
"; // unset($email); // $fout_vakje_email = "input_fout"; // $fout_text_email = "text_fout"; // } if((empty($onderwerp)) OR (strlen($onderwerp) < 3) OR (eregi(">", $onderwerp)) ) { $fout .= "U bent vergeten een onderwerp in te vullen!
"; unset($onderwerp); $fout_vakje_onderwerp = "input_fout"; $fout_text_onderwerp = "text_fout"; } if(empty($bericht)) { $fout .= "U bent vergeten een bericht in te vullen! $fout

"; // Weergeven van de fout(en) } else { mail($wm_email,$onderwerp,$message,$headers); // Bericht als mail succesvol is verzonden echo "

Uw bericht is succesvol verzonden!

"; echo "

Met vriendelijke groeten,
"; echo "".$wm_naam."

"; echo "

 

"; echo "

 

"; include ($root . "layout/footer.php"); // cookie zetten tegen spam setcookie("mailformulier",1,time()+($Anti_Spam*60)); // formulier wordt niet weer getoond $Formulier = TRUE; } } } else { $Formulier = FALSE; $root = "../"; $title="Designast"; include ($root . "layout/header.php"); include ($root . "layout/menu.php"); echo "

 

"; echo "

Spam Beveiliging


"; echo "

Je kunt maar eens in de $Anti_Spam minuten een e-mail versturen!

"; echo "

 

"; echo "

 

"; include ($root . "layout/footer.php"); } if(!isset($Formulier)) { ?>

Contactformulier

Naam:

Email:

Onderwerp:

Bericht: